דיווח: מדד המגדר 2016 / חן פטר, הטלוויזיה החברתית 8.11.2016

מדד המגדר הוא כלי לבחינת רמת אי השוויון בין גברים לבין נשים בישראל לאורך זמן. מדד 2016 מציג תמונה מפורטת ב-12 תחומי חיים שונים, ומאפשר למדוד את רמת אי השוויון בכל תחום בנפרד, ובו בזמן להציע תמונה כוללת של מצב אי השוויון המגדרי בישראל. מדד 2016 הוצג בוועדה לקידום מעמד האשה ושוויון מגדרי בכנסת בתחילת החודש.

 

לכתבה: http://tv.social.org.il/updates/49919