ד"ר אלמוג בהר על אנתולוגיית השירה האזידית "אין בבעלותי דבר מלבד החלומות" / מרחאבית עם ערן זינגר, כאן רשת ב' 6.7.2017