האם אפשרי תכנון כולל של מערכת החינוך בישראל / סיגל בן-ארצי, קו לחינוך 24.12.2015

בשנה האחרונה נערכים במכון ון ליר בירושלים מפגשי שיח של חוקרים בתחום החינוך, שעוסקים בשאלה הנ״ל. לפניכם המפגש שעסק בעוז לתמורה.

 

ראו את המאמר בקובץ המצורף.