האם יש דברים שאסור להפריט? שיחה עם רמי אדוט ממרכז חזן / סדר יום עם קרן נויבך, רשת ב' 15.9.2016

לראשונה אי-פעם בדקה ממשלת ישראל את עצמה לגבי מדיניות ההפרטות שהונהגה בישראל בעשרים השנים האחרונות. צוות בין-משרדי שבדק את מדיניות מיקור החוץ של השירותים החברתיים גילה בין השאר שהממשלה מפרסמת מכרזים גרועים והיא לא ממש מצליחה לפקח על הספקים הפרטיים. השאלה העקרונית האם יש דברים שאסור להפריט? זה עדיין לא נשאל.

 

השיחה נמשכת מדקה 1:10:38 עד 1:16:00.

הפתיח לשיחה מדקה 02:25 עד 03:45.

 

לשמיעת הכתבה: http://www.iba.org.il/program.aspx?scode=2065198