האם לגיטימי להפוך את טראומת השואה לנחלת העבר / ד"ר תרצה הכטר, News 1 מחלקה ראשונה, 20.4.2017

טראומות היסטוריות הן אירועים שהתרחשו בעברו של עם ונחקקו בזיכרון הציבורי. חלקם הם אירועים מייסדי זהות או זהויות.

ספר שראה אור ב-2015 ועוסק במידה רבה בטראומות השואה והנכבה, עורר פולמוס ציבורי. הביקורת טענה ועדיין טוענת שהספר לא דן בשאלה אחת מהותית, שגוזלת משני העמים את יכולת ההידברות: איך להפוך את טראומת השואה לנחלת העבר?

 

לבלוג: http://www.news1.co.il/Archive/003-D-119483-00.html