היוזמה הדתית לשלום

ראש הפרויקט: הרב שם-טוב מנחם; שנות פעילות: 2012

במסגרת פרויקט של האו"ם שגייס חוקרים בכירים לבדיקת הסיבות שבגינן טרם הושג פתרון לסכסוך בין ישראל לפלסטינים, הגיעו החוקרים למסקנה כי אחת הסיבות לכך נעוצה בעובדת אי-שיתופן של קבוצות מרכזיות ובעלות השפעה בחברה הישראלית בעיצובו של הפתרון הראוי. קבוצה חשובה ואף מכריעה אשר באופן מתמיד לא הייתה שותפה לתהליכים השונים, למרות מעמדה והשפעתה על כל תהליך והסכם עתידי היא המגזר החרדי.

 
הגידול הדמוגרפי בחברה החרדית, וכן ההשפעה הפוליטית והחברתית ההולכת וגוברת של הציבור החרדי על המדינה ועל כלל החברה מחייבים גיבוש תוכנית דתית מטעם המגזר החרדי עצמו שתציע דרכים לקידום תהליך השלום. תוכנית "היוזמה הדתית לשלום" מכנסת קבוצה של עשרים רבנים מובילים מהמגזר החרדי במטרה ללמוד לעומק את הסוגיות ההלכתיות הקשורות לתהליך השלום, לתת ביטוי מאורגן ומעמיק לעמדות ההלכתיות התומכות בהשגת הסכם מדיני הכולל ויתורים טריטוריאליים, ולהפיק מסמך על טהרת ההלכה והמקורות היהודים שיהווה תשתית הלכתית להסכם מדיני עתידי הכורך ויתור על שטחים מארץ ישראל במטרה להגיע לשלום בר קיימא בין הצדדים. 
 
בשיתוף ארגון האומות המאוחדות.
קובץ מצורף: