הנטישה החילונית את הציונות / אמנון רז-קרקוצקין, מקור ראשון מוסף שבת 13.11.2015

במוקד החילוניות עומדת הזדהות מלאה עם התרבות המערבית–נוצרית, תוך מגמה מתמשכת לשלול את כל מה שמזוהה עם המזרח. השיח החילוני כלפי הדת הוא שיח אוריינטליסטי.

 

לכתבה: http://musaf-shabbat.com/2015/11/15/%D7%94%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%96/