הערכה מגדרית של חקיקה

מחקר   |   מגדר   |   הערכה   |   חקיקה   |   חוק

המחקר הוא תולדה של שיתוף פעולה של האגף לקידום מעמד האישה בויצו ישראל, בראשות היו"ר גילה אשרת וראש האגף לקידום מעמד האישה רונית ארנפרוינד-כהן, עם המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים. הוא מציג תמונת מצב עכשווית של הערכה מגדרית של חקיקה באמצעות בחינת תהליך חקיקתו ויישומו של חוק השלכות מגדריות בחקיקה (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2007.