הפחתת המסים בעיקר לעשירים / עמר כהן, דבר ראשון 21.6.2016

מחקר חדש: הורדת המסים של הממשלה עזרה בעיקר לעשירון העליון. הורדת המע"מ שיפרה את מצבם של העניים, אך לא באותו שיעור שהורדת מס החברות שיפרה מצבו של העשירון העליון. בשנה האחרונה נוספו לעשירון העליון 41,446 שקלים בשנה, לעומת 726 בלבד לעשירון התחתון.

 

לכתבה: http://www.davar1.co.il/20991/

 

וראו גם בקובץ המצורף.