הפערים בין גברים לנשים מזנקים בפנסיה: פער בשכר של 56% מכפיל את עצמו בקצבאות ל-113% / עדיף חדשות ומידע 28.6.2017

ע"פ המחקר של פרופ' אביה ספיבק ושחר צמח מספר שנות החיסכון לעומת שנות הפרישה, יחד עם הפרשי השכר לאורך שנות העבודה, מנציחים ואף מגדילים את הפערים בין המינים. ומה בין מרכז לפריפריה ובין יהודים לערבים?

 

לכתבה: http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=412915&sNewsID=35823

 

וראו גם בקובץ המצורף.

קובץ מצורף: