הצצה לממלכת ליר, "הארץ" גלריה 18.9.14

המבנה הראשון של מכון ון ליר הגדיר בשנות ה-60 את המודרניזם הירושלמי: פשוט למראה ונחבא מפני העיר. התוספת החדשה, שתיפתח מחר לקהל בסיורי "בתים מבפנים", משמרת את הפסטורליה ולא מסגירה את המאמץ שהיה כרוך בהקמתה.

קשת רוזנבלום במדור גלריה, "הארץ" 18.9.2014

ראו קובץ מצורף.