הקצבה בפנסיה החדשה - נמוכה בעד 40% לעומת הפנסיה הישנה / עדיף חדשות ומידע 21.6.2017

שיעור התחלופה בפנסיה התקציבית עמד על כ-70%, אך המחקר של מכון ון ליר מגלה כי החוסכים בפנסיה הצוברת יקבלו קצבה בגובה של 38% בלבד משכרם האחרון. וגם: כיצד משפיע גובה השכר המבוטח על הקצבה?

 

לכתבה: http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=412915&sNewsID=35780

 

וראו גם בקובץ המצורף.

קובץ מצורף: