השואה: ליצור זיכרון חי / פרופ' מיכל גוברין, ישראל היום 19.4.2017

בימים אלו, שבהם חג הפסח יוצא מדלתנו ויום השואה עומד במפתן, הקשר והניגוד בין השניים מתבהרים ומובילים לשאלה, מה יהיה הזיכרון שלנו כשנישאר לבד ולא יהיו עימנו עוד ניצולים?

 

למאמר הדעה: http://www.israelhayom.co.il/opinion/469429