חקיקה לא תספיק / מיה יניב, גלובס 11.8.2016

חייבים לדכא אפליות תרבותיות, חברתיות וכלכליות בין גברים לנשים.

על פי דוח "מדד המגדר" של מכון ון ליר בירושלים, חרף השיפור בשיעור ההשתתפות של נשים בשוק העבודה בישראל, עדיין ניתן להצביע על פערים מגדריים עמוקים המאפיינים את יחסי העבודה בישראל.

 

לקריאת הכתבה: http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001145128