"ילדי הגטו" של אליאס ח'ורי: לישראלים אין מונופול על פסיכולוגיית הגטו / אברהם בורג, הארץ ספרים 11.5.2018