יש קריאה ויש קריאה, יש ספרים ויש ספרים / אמתי מור, הד החינוך 10.2014