כנס בינלאומי לחקר מעשי ג'נוסייד ייערך בעברית / אסף גולן, nrg 22.6.2016