לקראת טלטלה אמפתית: איך מדברים וכותבים על השואה והנכבה ביחד / אלון קונפינו, העוקץ 26.4.2016

הספר השואה והנכבה: זיכרון, זהות לאומית ושותפות יהודית-ערבית מנסה לעמוד על הקשר בין שני האירועים – ללא הכרה מיידית באמת של האחר או ביטול הזהות העצמית. הכתיבה והקריאה המשותפת בעצמן יוצרת טלטלה, שבלעדיה אין תקווה לזכויות לאומיות ולזכויות אדם לכל יושבי הארץ הזאת.

 

הכתבה: http://www.haokets.org/2016/04/26/לקראת-טלטלה-אמפתית-איך-מדברים-וכותבים/