מַכְּתוּבּ

מַכְּתוּבּ مكتوب היא סדרת ספרים ייחודית שעניינה תרגום לעברית של ספרות ערבית. יסודה בפורום המתרגמים במכון ון ליר בירושלים ומטרתה להנגיש לקורא העברי יצירות מן התרבות ומן הספרות הערבית.
 

עורך הסדרהפרופ' יהודה שנהב

עורך משנהד"ר יונתן מנדל

מזכירות מערכת: מייסלון דלאשה, כיפאח עבד אלחלים