מגבלות על שימוש במידע ומדיניות פרטיות

1. משמעותו של המונח "מידע אישי" במסמך זה היא כדלקמן: מידע אשר באמצעותו ניתן לזהות האדם אשר אליו הוא מתייחס.

 

2. מכון ון ליר בירושלים (להלן – "מכון ון ליר") מתייחס ברצינות רבה לחובתו לשמור על פרטיותם של משתמשים המוסרים לידיו מידע אישי, באמצעות אתרי האינטרנט שהוא מפעיל או בכל דרך אחרת (כמו למשל: הרשמה לרשימות תפוצה). מכון ון ליר משתמש באמצעים טכנולוגיים העונים לסטנדרטים סבירים ומקובלים, על מנת לוודא שמידע אישי אשר נמסר לו בפורמט דיגיטלי, יזכה להגנה הראויה מפני שימוש בלתי ראוי ובלתי מורשה. מכון ון ליר פועל, באופן רציף, על מנת להתאים את עצמו לרגולציה העדכנית ביותר, בכל הנוגע להגנה על מידע אישי. יחד עם זאת, משתמשים במערכות אינטרנטיות נדרשים להביא בחשבון את העובדה שלא ניתן לספק הגנה הרמטית לחלוטין, ובמקרים מסוימים מידע אישי עשוי בכל זאת להיחשף.

 

3. איסוף של מידע אישי

א. מכון ון ליר אינו מפעיל אמצעים אוטומטיים לאיסוף של מידע (כגון: "עוגיות") או טכנולוגיות מעקב מכל סוג שהוא. כל המידע אשר נאסף אל מאגרי המידע הממוחשבים של מכון ון ליר הוא מידע שנמסר באופן וולונטרי ואקטיבי על ידי המשתמשים.

ב. משתמשים באתרי האינטרנט של מכון ון ליר עשויים להתבקש למסור מידע אישי כמפורט להלן:

i. שם ומידע מזהה רשמי (כגון: מספר תעודת זהות ומספר דרכון. משתמשים אף עשויים להתבקש להעלות למערכת העתק סרוק של מסמך מזהה רשמי);

ii. פרטי קשר (כגון: כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, כתובת בבית);

iii. מידע הדרוש לשם גביית תשלומים (כגון: מספר חשבון בנק או מספר כרטיס אשראי – מכון ון ליר עשוי לבקש מידע זה באופן ישיר או באמצעות מערכות סליקה המופעלות על ידי צדדים שלישיים).

 

4. מדיניות המכון ביחס לשימוש במידע אישי שנאסף על ידו
בכפוף להסכמת המשתמש שמסר את המידע, מכון ון ליר ישתמש במידע האישי שנאסף על ידו אך ורק למטרות המפורטות להלן:

1. משלוח עדכונים באמצעות כתב עת אלקטרוני ("ניוזלטר") שמפיק מכון ון ליר;

2. משלוח "קול קורא" להשתתפות בפעילויות שונות של המכון, ובהן: קבוצות מחקר, כנסים וסדנאות, הגשת מאמרים, מסות והרצאות לפרסום, הגשת הצעות לפרויקטים, הגשת מועמדות לקבלת מלגות, הגשת עבודות גמר של תלמידי תיכון לתחרות "פרס ון ליר" וכד'.

3. משלוח עדכונים על פרסומים חדשים אשר כוללים לעתים גם קישור לעמוד אינטרנט דרכו ניתן לרכוש פרסומים אלה;

4. משלוח הצעות להשתתף בפרויקטים חדשים;

5. הזמנה להעביר תרומות למכון;

6. הזמנה להשתתף באירועים שמארגן המכון;

7. ניהול של מסעות יחסי ציבור (לא לצרכים מסחריים) באמצעות הרשתות החברתיות.

8. הפנייה לפרטי קשר (לא באמצעות האינטרנט) לבירור בנושא ארגון כנסים באולמות במכון ון ליר (תמורת תשלום);

 

5. שימוש בכלים סטטיסטיים שמספקים צדדים שלישיים ואינם כוללים מידע אישי
מכון ון ליר עשוי להשתמש, מעת לעת, בכלים סטטיסטיים שמספקים צדדים שלישיים, כדוגמת "Facebook Pixels" או "Google Analytics", על מנת להבין טוב יותר דפוסי התנהגות ברשת של גולשים המבקרים באתרי האינטרנט של המכון. מידע סטטיסטי זה עשוי לסייע בבניית "קמפיינים" של המכון. יחד עם זאת, אין מדובר בשום אופן במידע אשר עשוי להוביל, במישרין או בעקיפין, לזיהוי של אדם מסוים.

 

6. הסכמת המשתמש
משתמשים המעלים מידע אישי לאתרי האינטרנט של מכון ון ליר מתבקשים, אם כן, לציין, במסגרת תהליך ההרשמה לשירותים בהם בחרו, אם הם מסכימים לכך שמכון ון ליר יעשה שימוש במידע האישי שלהם לצורך אחת מן המטרות שנמנו בסעיפים 4(א) – 4(ה) לעיל.

 

7. אופן שמירת המידע האישי ו"הזכות להישכח"

1. משתמשים אשר יהיו מעוניינים כי המידע האישי שנצבר אודותיהם במאגר המידע של מכון ון ליר יימחק, מתבקשים לשלוח בקשה בכתב, באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת הבאה: webmaster@vanleer.org.il.

2. למעט אם הוגשה בקשה כאמור בסעיף 7(א) לעיל, מכון ון ליר ישמור את המידע האישי שנאגר במאגר המידע שלו במשך הזמן הדרוש על מנת לספק את השירותים המפורטים בסעיפים 4(א) – 4(ה) לעיל.

3. בכל מקרה, מכון ון ליר ישמור מידע אישי, כאמור, אם וככל שהדבר יידרש על פי דין או במקרים בהם המידע עשוי לשמש ראיה בהליך משפטי (קיים או עתידי).

 

8. אמצעי הגנה על מידע אישי שנשמר במאגרי המידע

א. מכון ון ליר מפעיל אמצעי אבטחת מידע, בהתאם לסטנדרטים מקובלים וסבירים, ובכלל זה גם את האמצעים הבאים:

i. הגבלת כניסה לחשבונות פרטיים באמצעות שימוש בסיסמה אישית ובשם משתמש ייחודי על-פי בחירת המשתמש;

ii. הצפנה / שימוש בשרתים מאובטחים – המידע האישי מועלה לאינטרנט באמצעות תקשורת מוצפנת (על ידי שימוש בפרוטוקול Transport Layer Security) ונשמר על גבי שרתים מאובטחים.

ב. משתמשים אשר נרשמו לאתר אינטרנט של מכון ון ליר אחראים לשמור בסוד את פרטי הפרופיל האישי שלהם או את פרטי הכניסה לחשבונם האישי, ועליהם להודיע למכון ון ליר מיד כאשר מתעורר אצלם חשש כי חשבונם נפרץ או פרטי החשבון הודלפו או נעשה בהם שימוש לא ראוי.