מדד המגדר: רמת האי שוויון נותרה ללא שינוי / nrg חדשות 31.10.2016

עדיין מאחור: על פי מדד המגדר לשנת 2016, שיעור הנשים בכנסת עומד על 27 אחוזים בלבד. אחוזי הנשים שעובדות בתחומי הטיפול וההוראה עדיין גדול יותר מזה של הגברים, והן חשופות יותר לאלימות המופנית אליהן מעצם היותן נשים.

 

לכתבה: http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/844/536.html