מדד המגדר 2017: הפער המגדרי במדדים של עבודה, השכלה ומשפחה לא נסגר / פרוטוקול 5.12.2017