מחלוקות בכלכלה - התוכנית לכלכלה וחברה

 

סוגיות בכלכלה עומדות תדיר על סדר היום הציבורי אולם הידע הכלכלי של הציבור, הן התיאורטי והן האמפירי, אינו מלא.

סדרת מחלוקות בכלכלה מבקשת לתקן מצב זה ולהשתית את הדיון הציבורי בסוגיות אלה על מסד מושגי ועובדתי מוצק. סדרת החוברות, המתבססת על סדרת הרצאות שהתקיימה במכון ון ליר בירושלים בשנים 2007-2006 ובשנת 2011, מציגה באופן מאוזן ככל האפשר את השיקולים בעד ונגד מדיניות זו או אחרת כדי לסייע לציבור לגבש דעה מושכלת מתוך הכרה רחבה יותר של טווח אפשרויות הפעולה.

החוברות בסדרת מחלוקות בכלכלה נכתבו בידי מומחים, בשפה בהירה ונגישה, והן מיועדות לכל אדם המתעניין בסוגיות המרכזיות המעצבות את פני המשק והחברה בישראל.