מחקרי מדיניות - התוכנית לכלכלה וחברה

המחקרים מתמקדים בנושאים שיש להם השפעה מעמיקה על עיצוב הכלכלה והחברה בישראל. צוותי החוקרים עוסקים בסוגיות מרכזיות שעל סדר היום במדינה ומעריכים, בשימוש במתודולוגיות מקובלות בכלכלה ובמרב הנתונים, מהן החלופות העדיפות. מחקרי המדיניות מציעים דרכים לקידום מדיניות המתבססת על טובת מרב האזרחים ועל הגדלת השוויון בחברה. העבודות מיועדות לקהל מקצועי, אך ייעשה מאמץ להנגיש את הדיון לקהל הרחב.