מחקר חדש: 90% משירי מצעד גלגלצ שייכים למבצעים גברים / אטילה שומפלבי, ynet 29.10.2015

לפי ממצאיו של מחקר חדש, 90% משירי מצעד גלגלצ לשנת 2014 היו שייכים לזמרים גברים. "לו היתה שקיפות באופן בחירת השירים, היינו מבינים מה הביא למצב הנוכחי", אמרה עורכת המחקר על התוצאות. את הממצאים האלו חושפת בדיקה שבוצעה במרכז "שוות" במכון ון ליר.

 

לכתבה: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4718204,00.html