מכנה משותף: תוכנית לדיאלוג מעמיק בין המנהיגות החינוכית החילונית לבין המנהיגות החינוכית התורנית-לאומית

מנהלות: דפנה שרייבר ונורית הרמן; שנות פעילות: 2009-2011

משתתפים: יעקב אידלס, תומר בליטי-דגן, עינת גורה, מוישי ויינשטוק, יואב זימרן, יהושע זקבך, אירית חפץ, רפי טויזר, איתי יבין, חגית כהן-אליהו, שלומית כסלו, לאה לוריא, רחל ליפשיץ, יונת למברגר, ציפי מל, זהר מליניאק, משה שמרלינג, אביה ששר

 

במסגרת מחויבותו של המכון לצמצום הפערים בחברה בישראל ולהפחתת המתחים בין קבוצות בחברה, וכן בעקבות יוזמה של בוגרי תוכנית "דעת, חברה ורוח" ליצירת מפגש בין אנשי חינוך מובילים בחינוך הממלכתי לבין אנשי חינוך מובילים ומרכזיים בחינוך הממלכתי-דתי – הקמנו את תוכנית "מכנה משותף". מטרת התוכנית להתמודד עם הפיצול המתגבר בחברה הישראלית ועם היטשטשות הבסיס המשותף בין הציבור הדתי-לאומי לבין הציבור החילוני, שמתחוללים על רקע תהליכים פוליטיים הקשורים בתהליך השלום, ועל רקע תהליכי ההתחזקות הדתית בקרב המנהיגות החינוכית הדתית. 
 
תוכנית "מכנה משותף" קיבצה יחדיו 18 מחנכים בכירים – מחציתם מהחינוך התורני-לאומי (ישיבות ואולפנות), ומחציתם חילוניים מהמגזר הממלכתי, במטרה לעורר ולעודד דיאלוג מעמיק בין המנהיגות החינוכית החילונית לבין המנהיגות החינוכית התורנית-לאומית, ליצור תהליכים של דיון ובירור רעיוני של ערכים ועקרונות מוסר המשותפים למערכת החינוך הממלכתי ולמערכת החינוך הממלכתי-דתי או המפרידים ביניהן, ובסופו של התהליך – לפתח פרויקטים חינוכיים שייושמו בבתי הספר.