מקומה של השפה הערבית בישראל בכלל ובאקדמיה בפרט: ריאיון עם ד״ר יונתן מנדל בתוכנית ״עושים סדר״, 19.3.15