מרכז שוות: אי השוויון המגדרי בישראל בעשור האחרון נותר עמוק / קרן מרדכי, אתר פאנדר 22.7.2015