מרכז שוות: אי השוויון המגדרי בישראל בעשור האחרון נותר עמוק / קרן מרדכי, אתר פאנדר 22.7.2015

משכילות יותר: נשים רוכשות השכלה כדי להשתלב בזירה הציבורית, אך אינן מצליחות לתרגמה להישגים בשוק העבודה ולצמצום הפערים בעוצמה הפוליטית והכלכלית.

עניות יותר; מופלות יותר; אמהות יותר

 

לכתבה: http://www.funder.co.il/article.aspx?idx=53363