ניירות עמדה - התוכנית לכלכלה וחברה

ניירות העמדה עוסקים בסוגיות כלכליות וחברתיות הנמצאות במחלוקת בישראל. העמדות על המדיניות העדיפה יתבססו על מחקרי המדיניות, על דיון בתיאוריות כלכליות ועל נתוני כלכלה וחברה. ניירות העמדה עוסקים בשאלות מרכזיות שעל סדר היום בישראל בתחומי חלוקת ההכנסות, שוק העבודה, רשת הביטחון החברתית והכלכלה ציבורית.