"נכבה והישרדות" הוא הזדמנות עבור הקורא העברי להבין את האסון הפלסטיני / דניאל בלטמן, הארץ ספרים 5.8.2017