נקודה למחשבה - התוכנית לכלכלה וחברה

סדרת "נקודות למחשבה" כוללת פרסומים המעשירים את השיח הציבורי הכלכלי-חברתי במושגים, ברעיונות ובנתונים שאינם נידונים בשגרה. מטרתם להכניס לדיון רעיונות חדשים וזוויות חשיבה מקוריות. כל נייר סוקר רעיון, מונח, מוסד, תנועה, מדד או כל נושא אחר בתחום הכלכלי-חברתי שאינו מוכר דיו בישראל או שאינו זוכה לתשומת הלב הראויה.