נקודת המבט החילונית של מנחם ברינקר / דוד אוחנה, הארץ ספרים 4.3.2016