ספר החברה הערבית בישראל - עורכים

עזיז חידר

פרופ' עזיז חידר

פרופ' עזיז חידר הוא מרצה לסוציולוגיה במכללת דוד ילין בירושלים ועמית מחקר במכון טרומן באוניברסיטה העברית. קיבל...
רמסיס גרא

רמסיס גרא

בוגר החוגים לכלכלה ולסטטיסטיקה ובעל תואר מוסמך בסטטיסטיקה יישומית מהאוניברסיטה העברית בירושלים. שימש בתפקידים...
עאדל מנאע

ד"ר עאדל מנאע

ד"ר עאדל מנאע היה ראש המכון האקדמי להכשרת מורים ערבים במכללת בית ברל בשנים 2012-2009. רוב מחקריו עסקו...