עלייה גורפת באי-השוויון בין גברים לנשים בישראל

(טלילה נשר, הארץ, 21/1/13)

מדד חדש וראשון מסוגו שפותח לאחרונה, מאפשר ניטור שיטתי של מגמות האי-שוויון המגדרי בישראל. תוצאות השימוש הראשון במדד, שבחן את השנים 2010-2004, מלמדות על גידול מתמשך בחוסר השוויון בין נשים וגברים בישראל לאורך השניםהמדד פותח על ידי ‘שוות' - המרכז לקידום נשים בזירה הציבורית במכון ון ליר בירושלים.