על אודות האקדמיה ע"ש פולונסקי

האקדמיה ע"ש פולונסקי ללימודים מתקדמים במדעי הרוח והחברה במכון ון ליר בירושלים הוקמה ביוזמתו ובמימונו של ד"ר לאונרד פולונסקי. עם פתיחתה של האקדמיה בתחילת 2014 נכנסו בשעריה 14 מלגאים, ובהיקפה המלא תארח כשלושים פוסט-דוקטורנטים מצטיינים מן הארץ ומן העולם. האקדמיה מציעה לחוקרים מלגות מחקר וסביבה פיזית נאותה עם מיטב השירותים הדרושים לצורכי המחקר – חדרי חוקרים, ספרייה, מחשוב מתקדם, אולמי הרצאות, מרחבי מפגש לעמיתים ועוד – והיא ביתם הרוחני של החוקרים בתקופת המלגה. התורם ייעד להקמת האקדמיה ולייסוד קרן המלגות סכום נכבד של 50 מיליון דולר. טקס הנחת אבן הפינה נערך ב-30 במאי 2010 וטקס חנוכת האקדמיה – ב-17 ביולי 2013.

 

עוד לפני שלב הבנייה החל ד"ר פולונסקי להעניק מלגות שנתיות לחוקרים מצטיינים. המלגות – בסך 40,000 דולר לשנה, עם אפשרות להארכה עד חמש שנים – מאפשרות לחוקרים לפתח את מחקרם האישי ולקדם את מעמדם האקדמי בתנאי חממה. משנת 2008 המכון מפרסם מדי שנה בארץ ובעולם קול קורא להגשת הצעות מחקר. הגשת ההצעות נעשית באמצעות האינטרנט. ועדה המורכבת מן התורם, מראש מכון ון ליר בירושלים ומנשיא האקדמיה הישראלית הלאומית למדעים דנה בהצעות ובוחרת את המצטיינות שבהן.

 

האקדמיה ע"ש פולונסקי ללימודים מתקדמים במדעי הרוח והחברה היא נדבך נוסף במאמץ המתמשך לטיפוח חוקרים מן השורה הראשונה, העתידים להיות מובילים בתחומיהם בהגות, בייצור ידע ובפיתוח חברה טובה יותר.