על אודות הוצאת מכון ון ליר

הוצאת מכון ון ליר מפרסמת ספרי עיון בתחומי התיאוריה הביקורתית, המחשבה הפוליטית, החברה, התרבות, המגדר והכלכלה. כמו כן רואים אור במסגרתה שלושה כתבי עת: תיאוריה וביקורת, Journal of Levantine Studies וזהויות. עוד מתפרסמים בהוצאה מחקרי מדיניות וניירות עמדה בנושאי מגדר, חינוך, כלכלה והפרטה, כולם פרי עבודת מחקר שנעשתה במכון. טרם פרסומם נדונים כתבי היד במערכת המדעית של ההוצאה ועוברים תהליך שיפוט קפדני בידי שופטים חיצוניים.

 

צוות ההוצאה לאור

עורכת ראשית וראש הוצאת מכון ון ליר

מפיקה אחראית

עורכת לשון
אחראית תחום העריכה
עורכת מדעית

עורכת לשון
עורכת משנה של כתב העת תיאוריה וביקורת

עורכת לשון

חברי המערכת המדעית