על אודות החברה האזרחית בישראל

מכון ון ליר בירושלים רואה בטיפוח ובחיזוק החברה האזרחית את אחד מיסודות הדמוקרטיה בישראל, ואת הבסיס לחברה שוויונית, פלורליסטית וסובלנית. 
חלק ניכר מן המשאבים האינטלקטואליים של המכון ומכוח האדם שלו מוקדשים לתוכניות מחקר והעצמה של החברה האזרחית בישראל, ליצירת ידע אלטרנטיבי ולהטמעתו בדיון הציבורי ובקרב מקבלי ההחלטות בתחומים הקשורים לתפיסת האזרחות ולמדיניות האזרחית. דגש מיוחד מושם בתחומי החינוך, הכלכלה , מגדר, חברה ערבית וצדק החברתי. 
הפעילות בתחום החברה האזרחית במכון מבקשת לקדם ערכים של אחריות חברתית ומחויבות ערכית. פעילות זו מתקיימת בפורומים מסוגים שונים: קבוצות מחקר, קבוצות דיון, שולחנות עגולים בסוגיות מרכזיות העומדות על סדר היום לשינוי חברתי, כינוסים מקומיים ובינלאומיים וכן ערבי עיון הפתוחים לקהל הרחב. בכל הפורומים מטרתנו לעודד חיבור בין חוקרים מדיסציפלינות שונות, פעילי שטח וקובעי מדיניות ומיישמיה.