על אודות הספרייה

בספריית מכון ון ליר בירושלים כ-30,000 ספרים בנושא ההיסטוריה של הרעיונות. רוב האוסף מתמקד בתיאוריות סוציולוגיות ופוליטיות היסטוריות ועכשוויות ובביקורת התרבות. כמו כן יש בספרייה אוסף היסטורי חשוב בנושא ההיסטוריה והפילוסופיה של המדע. הספרייה מציעה פרספקטיבה בין-תחומית לבחינת סוגיות אינטלקטואליות בנות זמננו ומשקפת את הדיון בחברה הישראלית ובקהילה היהודית העולמית. אוסף הספרים וכתבי העת משקף את קשת הנושאים הזאת במלואה. בימים אלה הספרייה שואפת להעשיר את האוסף הקיים בשימת לב מיוחדת לעניין המתחדש בלימודי דתות, בפונדמנטליזם ובחברה האזרחית. הספרייה קלטה שני אוספים חשובים שנתרמו למכון: אוסף רוברט נוזיק ואוסף ש"נ אייזנשטדט. עמיתי ספריית מכון ון ליר בירושלים הם חוקרים בשלבי מחקר מתקדמים, מלומדים מרחבי העולם המבקרים בארץ ואנשי רוח וציבור. עם המלומדים הוותיקים היושבים דרך קבע בספרייה נמנים אישים בולטים בחיים הציבוריים בישראל ובקהילה האקדמית הבין-לאומית. המבנה הדו-קומתי הפתוח של הספרייה תורם לאווירת העיון ומאפשר למשתמשים לנצל במלואו את האור הטבעי וליהנות מהנוף הנשקף מחלונות הספרייה. הספרייה מציעה ליושביה תשתית טכנולוגית תקשורתית מתקדמת התורמת רבות להרחבת אפשרויות הלמידה והעיון. 

הספרייה פרטית ומיועדת לעמיתים בלבד.