על אודות מלגת פולונסקי

עמיתי פולונסקי מצטרפים לקהילת מחקר תוססת הפועלת בתחום מדעי הרוח ומדעי החיים ומקבלים הזדמנות להתחבר ולשתף פעולה עם יוזמות קיימות במכון ון ליר בירושלים. עמיתי פולונסקי נהנים ממעמד רשמי של חוקרים אורחים באוניברסיטה העברית בירושלים ומגישה למסד הנתונים של האוניברסיטה. הם אינם חייבים בשעות הוראה, אם כי המעוניינים יכולים לקבל מספר מוגבל של הסדרי הוראה באוניברסיטה העברית. העמיתים אמורים להתמקד במחקריהם, ואינם מחויבים להיעזר מנחה.

אקדמיית פולונסקי מציעה לכל עמית משרד אישי מרווח ובו מחשב, מדפסת, פקס וסורק, חדרי סמינרים לעריכת פגישות, כנסים, סדנאות וכדומה, אודיטוריום להרצאות פומביות, מערכת תמיכה יעילה לארגון כנסים, קבוצות קריאה ומפגשים, ואפשרות להזמנת אנשי אקדמיה בעלי שם מרחבי העולם. לרשות העמיתים עומדים גם הגן היפה המקיף את הבניין, מטבחון לקפה וכיבוד קל וכן קפטריה לארוחות צהריים.

העמיתים אמורים לשהות במכון לפחות תשעה חודשים בשנה, שלושה ימים בשבוע – סידור המותיר להם שפע של זמן להשתתף בכנסים בין-לאומיים, בסדנאות וכדומה. עמיתי פולונסקי נדרשים להשתתף בסמינר מחקר שבועי משותף שבו עליהם להציג את התקדמות עבודתם. עמיתים המבקשים להשתתף באופן פעיל בכנס או בסדנה יכולים לקבל החזר הוצאות נסיעה עד 1,000 דולר בשנה, בהתאם לזמינות המימון.

המועמדים לקבלת המלגה אמורים להגיש פרויקט מחקר מקורי בתחום מדעי הרוח או החברה. אפשר לעשות זאת עוד לפני סיום הדוקטורט, בתנאי שעד תחילת תקופת המלגה, באוקטובר, יושלמו כל הדרישות לקבלת התואר. המלגות ניתנות בדרך כלל לחמש שנים, וחידושן מדי שנה מותנה בהגשת דיווח על התקדמות המחקר. הפונים אינם חייבים להיות בעל קשר מיוחד לישראל ולא נדרשת ידיעת השפה העברית; המחקר יכול להתנהל כולו בשפה האנגלית.

בשל ריבוי הפניות למלגת פולונסקי לפוסט-דוקטורט נעשתה המלגה תחרותית ביותר. בשנת 2016 התקבלו שישה מתוך 337 פונים (שיעור התקבלות של 1.78%; בשנת 2015 עמד שיעור זה על 1.6%, ובשנת 2014 – על 1.28%). אנו צופים כי עמיתי פולונסקי יתקדמו למשרות תקניות באוניברסיטאות או במכוני מחקר בין-לאומיים בתום עבודתם במכון ון ליר, ובמקרים מסוימים גם במהלכה.

 

הקול הקורא מתפרסם מדי שנה בחודש נובמבר בדף הבית של האתר, בעיתונות ובאתרי אינטרנט רלוונטיים. המועד האחרון להרשמה הוא בדרך כלל 7 בינואר, אך משתנה מעט משנה לשנה.

 

קול קורא