על אודות תחום חינוך במכון ון ליר בירושלים

למכון ון ליר בירושלים מחויבות ארוכת שנים לטיפוח מערכת חינוך שוויונית ואיכותית המקדמת את ערכי הדמוקרטיה. פעילות המכון בתחום החינוך מתמקדת בין השאר בנושאים: פיתוח חומרי לימוד להוראת אזרחות, גיבוש ליבה חינוכית משותפת לכלל התלמידים במערכת החינוך, הנגשת ההשכלה הגבוהה לחברה הערבית, טיפוח קריאה בגיל הרך בחברה הערבית, ניתוח מגמות של הפרטה במערכת החינוך, בחינת השימוש בכלי מדידה והערכה לקידום הלמידה, והצעת תקצוב דיפרנציאלי מתקן.
פעילות המכון בתחום מתנהלת בשיתוף פעולה עם מגוון גורמים בממשלה, באקדמיה ובמגזר השלישי, ובאמצעות קבוצות לימוד ומחקר, סדנאות, כנסים הפתוחים לציבור הרחב, ופרסומים שונים לרבות ספרים, חוברות לימוד וניירות עמדה ודיון.