על אודות תרבות ומחשבה יהודית

 

תחום תרבות ומחשבה יהודית עוסק בחקר זהותם של קהילות, זרמים ותופעות של היהדות בזמננו ובביטויי התרבות, המחשבה והיצירה היהודית בכללה. 
פעילויות התחום נועדו לפתח ולהעצים גישה יהודית דמוקרטית בקרב קבוצות בחברה ובמסגרת השיח ביניהן, ולחזק את המכנה המשותף בין הקבוצות והזרמים השונים על יסוד חופש הפרשנות והנגישות למקורות הקנוניים. 
תחום תרבות ומחשבה יהודית מהווה אכסניה לחוקרים בעלי שם ולחוקרים צעירים ממדעי הרוח והחברה, ולהוגים, יוצרים, רבנים ומחנכים מהארץ ומהעולם.