על חילון וחילוניות עם ד"ר יוכי פישר / האוניברסיטה המשודרת, גלי צה"ל 13.7.2016