פערי השכר בין גברים לנשים כמעט שלא השתנו מזה עשור / טלי חרותי-סובר, דה מארקר 4.12.2017