פרופ' אביה ספיבק: "חזינו את העובדה שהממשלה הנוכחית העלתה את המסים יותר מדי ופרסמנו את עמדתנו בשעתו. אמרנו שיהיו עודפי מסים", The Marker, 14.11.2013

פרופ' אביה ספיבק ופרופ' מישל סטרבצ'ינסקי במאמרי תגובה לידיעות כי בתקציב המדינה ל-2013 יש עודפים של לפחות 12.5 מיליארד ש"ח. פרופ' ספיבק טוען כי הממשלה אינה צריכה למהר ולהוריד מסים בעקבות גילוי העודפים. הדבר שנכון לעשות הוא לשמור על מדיניות מסים קבועה ברמה ממוצעת זהה על פני כל מחזור העסקים – רמה שתהיה טובה גם לתקופות כלכליות טובות וגם לתקופות טובות פחות. דרך זו עדיפה מהמדיניות הנוכחית, שבה הממשלה מעלה מסים בעתות משבר ומורידה אותם כאשר יש עודף – דבר שמחמיר את השפעות המשברים הכלכליים. פרופ' סטרבצ'ינסקי טוען כי בשנים האחרונות יש גירעון מבני בתקציב המדינה, כלומר פער קבוע בין ההכנסות ממסים ובין ההוצאות, הנגרם מכך שההוצאות גדלות מהר יותר מההכנסות. על כן, העודף שהתגלה בתקציב 2013 אינו צריך להוביל להחלטה פזיזה של מקבלי ההחלטות אלא להשקעה ארוכת טווח – כגון השקעה בחינוך לאוכלוסייה הערבית ולאוכלוסייה החרדית, שתביא להתאמת יכולות העבודה שלהן לצורכי המשק.

לצפייה