פרופ' לאה אחדות: "הקיצוצים בתקציב יובילו לפגיעה קשה בשכבות החלשות", דה מרקר 28.05.2013