פרופ' סטרבצ'ינסקי: "המדינה צריכה להשקיע יותר באוכלוסייה החרדית ובאוכלוסייה הערבית, ברגע שהן יזהו את ההשקעה ייווצר מתוכן שינוי לטובה", ראיונות ברדיו, 05-06.11.2013

פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי מדבר על המלצות הצוות שעמד בראשו עבור פורום אלי הורוביץ לכלכה וחברה. ההמלצות העיקריות היו בעניין שילוב ערבים וחרדים במשק. כידוע, ישנם פערים גדולים בהשתתפות בכוח העבודה, אבל ישנם פערים לא מבוטלים גם ברמות ההשכלה בין אוכלוסיות אלו לבין האוכלוסייה הכללית. אמנם תוכנית הממשלה "מרווחה לתעסוקה" נחלה הצלחה, אבל מי שהשתתפו בה נכנסו לעבודות שהשכר בהן נמוך. כתוצאה מכך השכר הממוצע של המשתתפים בשוק העבודה מקרב שתי הקבוצות ירד. מה שנדרש הוא העלאה בהוצאה הממשלתית על קבוצות אלו על מנת שההכשרה תכין טוב יותר את המוכשרים לשוק העבודה הישראלי. בנוסף, האוכלוסיות צריכות לזהות שהממשלה משקיעה בהן ואז יהיה ניסיון אמתי מצדן להיעזר בהכשרה שמציעה הממשלה.

הראיונות, מה-05.11.13 בגלי צה"ל ומה-06.11.13 ב"צבע הכסף" ברשת ב' עם ענת דוידוב, נמצאים בקבצים המצורפים.