פרס רכטר 2016: חיוטין, אסף לרמן, וינשטיין-ועדיה, בר אוריין + שורץ / הילה שמר, Xnet 27.10.2016