קול קורא - פרס ון ליר לשנת תשע"ט

קול קורא להגשת מועמדות לפרס ון ליר לעבודת גמר מצטיינות במדעי הרוח לשנת תשע"ט

לסרטון על פרס ון ליר

המועד האחרון להגשת המועמדות: 15.3.2019 

על מנת לעודד כתיבת עבודות גמר בתחומי מדעי הרוח בבתי הספר העל־יסודיים, מכון ון ליר בירושלים מעניק זו השנה החמישית פרס כספי לעבודות גמר מצטיינות. הפרס מיועד לתלמידי תיכון שיגישו את עבודות הגמר שלהם בתחומי מדעי הרוח בהיקף של 5 יחידות לימוד, במסגרת בית הספר ועל פי דרישות משרד החינוך.
ניתן להגיש מועמדות בתחומים ספרות, היסטוריה, תנ"ך, לשון, מחשבת ישראל, פילוסופיה, יהדות, ספרות ערבית, שפה ולשון ערבית, דת האסלאם, מורשת הדרוזים, וכן עבודות עיוניות בתחומי האמנות ועבודות באזרחות הנוגעות בתחומי מדעי הרוח.
את עבודת הגמר יש להגיש בגרסה זהה לזו שהוגשה למשרד החינוך, בשלושה עותקים מודפסים ובעותק דיגיטלי אחד (בפורמט Word או PDF).
לעבודה יש לצרף שני מכתבי המלצה המעידים על איכות העבודה: האחד ממנחה/ת העבודה והשני ממנהל/ת בית הספר. את העותק הדיגיטלי יש לשלוח בדואל ל- prize@vanleer.org.il.
את העותקים המודפסים בצירוף מכתבי ההמלצה יש להגיש למכון ון ליר בירושלים, רח' ז'בוטינסקי 43 , ת"ד 4070 ירושלים, 9104001.
המועד האחרון להגשת המועמדות:
יום שישי, ח באדר תשע"ט, 15.3.2019.
תקנון הפרס נמצא באתר מכון ון ליר בירושלים http://www.vanleer.org.il/he/prize.
לפרטים נוספים אנא פנו לדואר אלקטרוני prize@vanleer.org.il.