קידום מדעי הרוח

במסגרת פעילותו של מכון ון ליר בירושלים לעידוד כתיבת עבודות גמר בתחומי מדעי הרוח בבתי הספר העל־יסודיים, מעניק...

אנו מברכים את זוכי פרס ון ליר לעבודות גמר מצטיינות של תלמידי תיכון במדעי הרוח לשנה תשע"ה ואת כותבי העבודות...

לאחרונה פורסמו המלצות הוועדה להסדרת המשילות בהשכלה הגבוהה בישראל. הוועדה נתבקשה לעצב מחדש את המבנה הארגוני של הגופים...

בשנים האחרונות אנו עדים לתהליך מתמשך של שחיקה במעמד מדעי הרוח בחברה בישראל -- במוסדות להשכלה גבוהה, במערכת החינוך...

Pages