קריאה לשר האוצר ולנגידת בנק ישראל לעצור הקמת מאגר נתוני האשראי הלאומי / ישעי' וייס, המודיע 26.1.2016

המאגר יאפשר העברת נתונים אישיים לידי חברות מסחריות ועסקיות שיתייגו אזרחים בדירוג בלתי שקוף ופוגעני. כך מתריע המרכז לצדק חברתי ודמוקרטיה במכון ון ליר בירושלים.

 

 

ראו את המאמר בקובץ המצורף.

קובץ מצורף: